Czynniki aktywności zawodowej osób młodych

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona


 • Szanowna Pani/Szanowny Panie

  Informacja o sytuacji osób młodych na rynku pracy stanowi wartość nie tylko dla osób planujących swoją karierę edukacyjno-zawodową, ale i dla instytucji projektujących wsparcie zawodowej aktywności. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut, a przyczyni się do pozyskania cennej wiedzy.

  Anonimową ankietę adresujemy do osób, które mieszkają w województwie lubelskim i/lub ukończyły szkołę na jego terenie. Do badania kwalifikują się absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 26 lat oraz absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

  Z góry dziękujemy za poświęcony czas.
  Zespół Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • 2 strona

 • 1. Czy mieszkasz w województwie lubelskim? *

 • 3 strona

 • 2. Czy ukończyłaś/ukończyłeś szkołę na terenie województwa lubelskiego? *

 • 4 strona

 • 3. Czy ukończyłaś/ukończyłeś szkołę na terenie województwa lubelskiego? *

 • 5 strona

 • 4. Jaka jest Twoja ostatnia ukończona szkoła? (w odpowiednie pole wpisz kierunek/profil) *

 • 5. W którym to było roku? *

  q
 • 6 strona

 • 6. Czy ukończyłaś/ukończyłeś 26 lat? *

 • 7 strona

 • 7. Czy ukończyłaś/ukończyłeś 30 lat? *

 • 8 strona

 • 8. Praca posiada różne aspekty. Które z nich są dla Ciebie najważniejsze? (wskaż maks. 3 odpowiedzi) *

 • 9 strona

 • 9. Czy w trakcie nauki zdobywałeś doświadczenie zawodowe? *

 • 10 strona

 • 10. Jakie były to formy? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 11 strona

 • 11. Czy aktualnie pracujesz (zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną lub o pracę, własna działalność, staż, praktyki, wolontariat, praca w rodzinnej firmie lub praca nierejestrowana)? *

 • 12 strona

 • 12. Jaki jest to rodzaj pracy? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 13 strona

 • 13. Co skłania Cię do pracy bez umowy? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 14 strona

 • 14. Ta forma zatrudnienia: *

 • 15 strona

 • 15. Aktualna forma zatrudnienia *

 • 16 strona

 • 16. Od jak dawna pracujesz w obecnym miejscu? *

 • 17 strona

 • 17. Jak długo poszukiwałaś/poszukiwałeś pracy po zakończeniu ostatniej szkoły? *

 • 18 strona

 • 18. Czy praca, którą wykonujesz jest zgodna z Twoim wykształceniem? *

 • 19 strona

 • 19. Jaki dochód netto („na rękę”) miesięcznie osiągasz dzięki Twojej pracy? (w zł)

  odpowiedź nie jest obowiązkowa
  q
 • 20 strona

 • 20. Oceń w skali od 1 do 5 zadowolenie ze swojej pracy (1 - całkowity brak zadowolenia, 5 - pełne zadowolenie) *

  1 2 3 4 5
  z zarobków  
  z pozostałych aspektów pracy  
 • 21 strona

 • 21. Na podstawie własnego doświadczenia wskaż, które czynniki zewnętrzne były kluczowe dla znalezienia aktualnej pracy? (wskaż maks. 2 odpowiedzi) *

 • 22 strona

 • 22. Z jakimi największymi barierami spotkałaś/spotkałeś się poszukując pracy? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 23 strona

 • 23. Ile czasu średnio w ciągu tygodnia zajmowało Ci poszukiwanie pracy (podaj średni czas w stosunku do wszystkich okresów poszukiwania pracy)? *

 • 24 strona

 • 24. Na co musiałaś/musiałeś być gotowa/gotowy, aby uzyskać aktualne zatrudnienie? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 25 strona

 • 25. Wcześniej pytaliśmy Cię o pracę w trakcie nauki oraz obecną. Jakie inne, poza wcześniej wskazanymi, rodzaje aktywności podejmowałaś/podejmowałeś? *

 • 26 strona

 • 26. Co uważasz za swoje największe atuty w kontekście aktywności zawodowej? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 27 strona

 • 27. Ludzie korzystają z różnych źródeł informacji na temat miejsc pracy. Które ze sposobów poszukiwania pracy uważasz za najlepsze? (wskaż maks. 3 odpowiedzi) *

 • 28 strona

 • 28. Czy aktualnie (lub w ciągu ostatnich 4 tygodni) kształcisz się lub szkolisz? Tzn. uczęszczasz do szkoły, studiujesz, uczestniczysz w jakimkolwiek kursie lub szkoleniu? *

 • 29 strona

 • 29. Czy jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? *

 • 30 strona

 • 30. Jak długo w sposób nieprzerwany jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w urzędzie pracy? *

 • 31 strona

 • 31. Czy od momentu ukończenia ostatniej szkoły podejmowałaś/podejmowałeś jakąś aktywność zawodową? *

 • 32 strona

 • 32. Wcześniej pytaliśmy Cię o pracę w trakcie nauki. Jakie inne, poza wcześniej wskazanymi, rodzaje aktywności podejmowałaś/podejmowałeś? *

 • 33 strona

 • 33. Z jakiego powodu aktywność ta została przerwana? (wskaż odpowiedź najlepiej opisującą tę sytuację) *

 • 34 strona

 • 34. Dlaczego zrezygnowałaś/zrezygnowałeś (jeden główny powód)? *

 • 35 strona

 • 35. Dlaczego zostałaś zwolniona/zostałeś zwolniony (jeden główny powód)? *

 • 36 strona

 • 36. Czy od momentu ostatniej aktywności zawodowej (lub ukończenia szkoły w przypadku osób, które jeszcze nie pracowały) zdarzyła się sytuacja, że otrzymałaś/otrzymałeś propozycję pracy, którą odrzuciłaś/odrzuciłeś? *

 • 37 strona

 • 37. Z jakiej przyczyny odmówiłaś/odmówiłeś podjęcia pracy? (wskaż maks. 3 odpowiedzi) *

 • 38 strona

 • 38. Czy w chwili obecnej jesteś gotowa/gotowy podjąć zatrudnienie/założyć firmę? *

 • 39 strona

 • 39. Z jakiego powodu nie jesteś gotowa/gotowy podjąć zatrudnienia? (wskaż maks. 2 odpowiedzi) *

 • 40 strona

 • 40. Na co jesteś gotowa/gotowy, aby uzyskać zatrudnienie? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 41 strona

 • 41. Ile czasu średnio w ciągu tygodnia zajmuje Ci poszukiwanie pracy? *

 • 42 strona

 • 42. Z jakimi największymi barierami spotykasz się poszukując pracy? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 43 strona

 • 43. Co w przyjęciu propozycji pracy byłoby dla Ciebie najważniejsze (wskaż maks. 3 odpowiedzi)? *

 • 44 strona

 • 44. Za jaką minimalną kwotę netto ("na rękę") miesięcznie jesteś gotowa/gotowy podjąć zatrudnienie? (w zł) *

  q
 • 45 strona

 • 45. Co uważasz za swoje największe atuty w kontekście aktywności zawodowej? (wskaż wszystkie właściwe) *

 • 46 strona

 • 46. Ludzie korzystają z różnych źródeł informacji na temat miejsc pracy. Które ze sposobów poszukiwania pracy uważasz za najlepsze? (wskaż maks. 3 odpowiedzi) *

 • 47 strona

 • 47. Od których z podanych instytucji i ewentualnie w jakiej formie (wpisz w puste pola) oczekujesz wsparcia? *

 • 48 strona

 • Dziękujemy za udział w badaniu. Kwalifikowane są do niego tylko osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: 

  • mieszkają na terenie województwa lubelskiego
   
  • ukończyły szkołę na terenie województwa lubelskiego
 • 49 strona

 • Dziękujemy za udział w badaniu. Kwalifikowane są do niego tylko osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia.
 • 50 strona

 • Dziękujemy za udział w badaniu. Kwalifikowane są do niego tylko osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.
 • 51 strona

 • Dziękujemy za udział w badaniu. Kwalifikowane są do niego tylko osoby, które ukończyły szkołę.
 • 52 strona

 • Dziękujemy za udział w badaniu. Wśród osób niepracujących kwalifikowane są do niego tylko osoby, które nie podejmują w tym czasie żadnych aktywności związanych z nauką.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...